Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar


 

Dagens bibelord från Bibeln.se
Veckans betraktelse
Unna dig själv en stund av eftertanke. Veckans betraktelse presenteras i samarbete med LOR production.

Jesus memorerade Ordet

När Jesus var tillsammans med sina lärjungar den sista kvällen innan han skulle korsfästas sa han många viktiga saker. Han sa bland annat: ”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det” (Joh 15:7). Det handlar om att komma ihåg och i sitt inre bevara det Jesus har sagt. Ett verktyg för att göra detta är att memorera hans ord.

Jesus hade själv lärt sig mycket av Gamla testamentet utantill. Det ingick i hans utbildning som judisk pojke. Han hade nytta av det. När han frestades av djävulen i öknen svarade han varje gång med ett bibelcitat. Berättelsen om detta finns i Matt 4:1-11. Han svarar t ex: ”Det står skrivet: ’Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun’”.

Foto: Tomas Karlsson

När Jesus kom i diskussioner och konflikter i olika frågor om tron citerade han ofta från Skriften i sin argumentation. I Matt 12:7 kan vi t ex se hur han i ett samtal med fariseerna citerade från Hosea och sa: ”Om ni förstod vad som menas med ’Barmhärtighet vill jag se och inte offer’, så skulle ni inte döma oskyldiga”. Ett annat exempel är när han diskuterade uppståndelsen med några saddukeer och citerade från Andra Moseboken (Matt 22:23-33).

Jesus lät också sitt liv och sin tjänst formas av det som stod skrivet. När han stod inför korsfästelsen fick han både tröst och vägledning genom Skriftens ord. Han sa till lärjungarna: ”I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: ’Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras’” (Matt 26:31).

Jesus visar värdet av att ha god kunskap i Guds ord och att kunna det utantill. Att känna Guds ord så väl kan hjälpa oss i många situationer, t ex när vi behöver vägledning och tröst, i samtal med människor och i den andliga kampen.

Ur boken BibelMemo
Jonas Melin och Otto Rimås
Foto: Tomas Karlsson

 Norrbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Stockholms län Hallands län Skåne län Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län