Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar


 

Dagens bibelord från Bibeln.se
Veckans betraktelse
Unna dig själv en stund av eftertanke. Veckans betraktelse presenteras i samarbete med LOR production.

Frågvis

I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?”   Apg 2:12


Det hände otippade och svårbegripliga saker i Jerusalem även efter det att Jesus var borta från händelsernas centrum. Mitt under den judiska pingsthögtiden blev den helige Andes närvaro på ett förvånansvärt sätt synlig bland de troende.
   Förvirringen ledde till den fråga som kanske bäst av alla öppnar för ett av våra viktigaste behov som människor.  Att få veta mera.  ”Vad betyder detta?” frågar vi när vi vill bli av med vår okunnighet. Den frågan är vetgirighetens verkliga hjärtefråga.
   Frågandet är centralt i Bibeln. Jesus får ofta besvara frågor från människor han möter. Nya testamentets brev tar upp frågor som olika personer har ställt och brottas med. Ja, varenda bok i Bibeln både väcker och besvarar frågor av alla möjliga slag.
   Det är bra att vi läser Guds ord med frågandet som en viktig ingrediens. Att jag har frågor visar att jag söker, att jag inser att det finns mer för mig att veta och förstå. Jag befinner mig i en rörelse framåt, en process som tveklöst kommer att öppna nya perspektiv för mig.
   Frågor föder nya frågor. Både själva sökandet och de svar jag finner leder mig till att se imorgon det jag inte ser idag. Jag undviker stagnation eftersom jag har en öppen attityd. Och jag är beredd att ompröva mina uppfattningar och tankar genom att lägga ny kunskap och nya insikter till det jag redan har.
   Jag förstår att ett svar inte är en slutpunkt, utan snarare en språngbräda för fortsatt sökande. Frågor föder nya frågor, nyfikenhet väcker mer nyfikenhet. Vetgirigheten är en livsutvecklande drivkraft i mitt liv. Jag vill kunna mer, förstå tydligare och tillämpa bättre.
   Just detta är samtidigt den stora utmaningen. För i takt med att jag ökar min kunskap ökar också mitt ansvar för att på rätt sätt hantera det jag vet. Ju mer min insikt fördjupas, desto ödmjukare behöver jag vara inför allt det jag ännu inte förstår. Och ju klarare jag inser konsekvenserna för mitt eget liv, desto tydligare måste jag leva som jag lär.
   Precis som i fallet med människorna i Jerusalem behöver jag hjälp att förstå. Jag kan vända mig till många källor med mina frågor. När jag gör det är det viktigt att jag gör det analytiskt och med eftertanke. När jag lyssnar på vad andra har att säga är det nödvändigt att tänka på att jag har ett eget ansvar och därför aldrig oreflekterat ska ta till mig det som sägs, även om det låter bra eller sägs från en strålkastarbelyst scen.

Foto: Otto Rimås

   Jag kan framför allt vända mig till Bibeln med mina frågor. När lärjungarna svarade på frågan i Jerusalem gjorde de det genom att citera profeten Joel. Och vi har fått den helige Ande som hjälp. Jesus sa: ”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er” (Joh 14:26).
   Den frågvise är klok. Den kloke är frågvis.

Ur boken Bibelvis – om att växa och studera
av Lena och Otto Rimås
Foto: Otto Rimås

 Norrbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Stockholms län Hallands län Skåne län Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län