Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar


 

Dagens bibelord från Bibeln.se
Veckans betraktelse
Unna dig själv en stund av eftertanke. Veckans betraktelse presenteras i samarbete med LOR production.

Rötter och vingar
   Vi träffades i kyrkans entré. Ett flyktigt möte med en bekant. Några allmänna fraser och lite småprat. Men så sa han
orden som jag har burit med mig sedan den där kvällen i advent. "Det bästa vi kan ge våra barn är rötter och vingar."
   Vilken sanning. Mitt i prick. Jag tänkte vidare. Den sanningen gäller också för livet i allmänhet och det kristna livet i synnerhet. Rötterna och vingarna är inte varandras motsatser utan varandras förutsättningar. Vi behöver leva i båda verkligheterna samtidigt.
    Vi behöver rötter. Paulus uppmanar oss att stå fasta och vara stadigt rotade i Kristus (Ef 3:17). Vår tydliga strävan i det kristna livet ska alltid vara mot större mognad. Paulus har mycket att säga om faran med ytlighet. "Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för män--niskorna" (Ef 4:14). Han visar också på en väg till att få stadiga rötter: "… låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus" (Ef 4:15). 
   Den som litar på Herren och sätter sin tilltro till honom "… blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken", skriver Jeremia (Jer 17:8). Med rötterna i Kristus har vi också skydd. Väl förankrade kan vi hämta styrka och kraft även när vi får uppleva svåra tider i livet. Jeremia fortsätter sin beskrivning av trädet vid bäcken: "Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt" (Jer 17:8).

   Vi behöver också vingar. För att kunna nå nya mål och vidga våra perspektiv. Horisonten är inte världens ände. Visioner och drömmar är viktiga drivkrafter i det kristna livet. Visioner som stimulerar och som lyfter tanken ut i frihet. Drömmar som ger oss färdriktning - och ger oss mod att röra oss i drömmens riktning. Ett litet stycke i taget, men ändå alltid på väg.
    Ibland når vi inte de mål vi drömmer om, men visionerna har ändå gett oss näring. Kanske har andra, oväntade möjligheter öppnats istället. Därför är det alltid fruktbärande att ha visioner i våra liv. Även om det som sker inte direkt motsvarar det vi från början tänkt oss. Det viktiga är att vi ständigt har våra förhoppningar och planer väl förankrade i Herren. "Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas" (Ords 16:3).
    Visst behöver vi både rötter och vingar. Väl rotade och trygga vågar vi använda våra vingar och flyga. Och för att kunna flyga rätt behöver vi veta var vi har vår förankring.
    Då är vi trygga och rörliga samtidigt. 
    Precis som fjärilen som är beredd att lämna gräset.

Ur boken Händelsevis
av Lena och Otto Rimås

 Norrbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Gävleborgs län Värmlands län Västra Götalands län Uppsala län Stockholms län Hallands län Skåne län Blekinge län Kronobergs län Jönköpings län Kalmar län Gotlands län Östergötlands län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län